Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott, a korlátozott forgalmi övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulások kiadásának közfeladatát a Budapest Közút Közlekedésbiztonsági, Parkolási és Taxi Igazgatósága látja el.

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó (túlsúlyos-, túlméretes) járművek közlekedésének és a jelzőtáblával ellátott össztömeg-korlátozott övezetekbe behajtó járművek közlekedésének szabályozása nagymértékben hasonló feladat, ezért született azon döntés, hogy célszerű a két tevékenységet egységesen, egy szakmai szervezeti egységen belül végezni.

A 2017.09.19-től hatályos 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. § alapján túlsúlyos, illetve túlméretes járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény

a) össztömeg vonatkozásában

   aa) kéttengelyes jármű esetén a 20 tonnát,

   ab) háromtengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 26 tonnát,

   ac) négy- vagy ennél több tengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 32 tonnát,

   ad) háromtengelyes járműszerelvény esetén a 28 tonnát,

   ae) négytengelyes járműszerelvény esetén a 38 tonnát,

   af) öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát,

b) tengelyterhelés vonatkozásában

   ba) a jármű bármely tengelye, valamint

   bb) azon két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ahol a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága kisebb, mint 1,00 méter, a 11,5 tonnát,

c) tengelycsoport-terhelés vonatkozásában

   ca) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága       legalább 1,00 méter, de 1,30 méternél kisebb, a 16,0 tonnát,

   cb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága      legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 19,0 tonnát,

   cc) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága 1,30 méternél kisebb, a 22,0 tonnát

   cd) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 24,0 tonnát,

d) méret vonatkozásában

   da) a 4,00 méter magasságot,

   db) a 2,6 méter szélességet,

   dc) szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a c) pont cd) alpontja kivételével,

   dd) a df) alpontba nem tartozó autóbusz esetén a 15,0 méter hosszúságot,

   de) nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot,

   df) a de) alpontba nem tartozó járműszerelvény vagy csuklós autóbusz esetén a 18,75 méter

    hosszúságot meghaladja.

(2) A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járműnek minősül a jármű abban az esetben is, ha a tengelycsoportba tartozó bármely tengely terhelése meghaladja a 11,5 tonnát.

 

A 2. §-ban meghatározott járművek – az e rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag közútkezelői hozzájárulással közlekedhetnek.