Metro Mérnök Igazgatóság

2013. január elsejétől a Budapest Közút látja el a METRO4 FIDIC Mérnöki szolgáltatását, azaz Társaságunk részeként működő METRO4 Projekt Igazgatóság a beruházás műszaki és költségellenőre, felel a beruházás terv szerinti végrehajtásáért.

A MÉRNÖK SZERVEZET BEMUTATÁSA

Az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a Közlekedési Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatássalépül a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai.  A beruházás megvalósításában a Fidic Mérnök feladatok ellátásával 2013. január 1-től vesz részt a Budapest Közút Zrt.


A BKV Zrt. és az EUROMETRO Kft, mint Mérnök közötti szerződés 2012. december 31-vel lejárt. A mérnöki szolgáltatás folyamatosságának érdekében a BKV Zrt. a Budapest Közút Zrt.-t bízta meg a FidicMérnöki szolgáltatás további biztosításával.
Társaságunk a december végi előkészítő folyamatokat követően azonnal megkezdte a szakmai szervezet kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését, amelynek első lépéseként 2013. január 1-vel a Budapest Közút Zrt. szervezetén belül - kifejezetten a 4-es metró mérnöki munkáinak ellátására - egy új szervezeti egység, a Metro4 Projekt Igazgatóság alakult meg.

Kialakításra kerültek a szakterületek, projektmérnökségek tevékenységi körei. Az új szervezeti egységben az eddig is a Budapest Közút alkalmazásában álló mérnökök egyrészt kiegészültek az adott szakterületek mérnökállományával, másrészt folyamatosan zajlott a speciális (rendszerek, villamos, gépész) szaktudást igénylő mérnökök, műszaki ellenőrök munkavállalóként történő felvétele. A Mérnök tevékenysége ellátásához alvállalkozót jelenleg nem foglalkoztat, személyi állománya a Budapest Közút Zrt.-nél munkavállalói státuszban van.

A Metro4 Projekt Igazgatóság felelőssége a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi Vállalkozási Szerződés felügyeletére kiterjed. Az 59 fős létszámmal,a Mérnökifeladatok teljes körű ellátásával működik közre a 452 milliárd forint összegű beruházás megvalósításában, melynek meghatározó mérföldköve a 2014. március végi utasforgalmi tesztüzem kezdete, ami a 4-es Metro átadását jelenti a fővárosi és az idelátogató utasok részére.

A 4-es metróvonal I. szakasz és a kapcsolódó felszíni beruházások (Projekt) bemutatása, főbb műszaki jellemzői

A 4-es metró egy beteljesülő régi álma Budapestnek. Egy olyan hely, ahol komfortosan és gyorsan közlekedhetünk. Modern, automatizált, légkondicionált szerelvények, melyek akár másfél percenként közlekednek. Egyedi tervezésű, levegős és kevésbé huzatos állomások épülnek, ahol a belső építészeti kialakítások megtekintése közben várhatjuk majd az új metrókocsikat.

A négyes metró minden állomása teljesen akadálymentesítve épül meg. A fogyatékkal élő emberek számára is sokkal könnyebbé, egyszerűbbé válik a metró használat. A mozgólépcsők mellett liftek is segítik a kerekesszékkel, babakocsival, nagy csomaggal utazók közlekedését. A liftek az utcaszintről és az aluljáró szintről indulva szállítják az utasokat a peronszintre.

A látássérültek közlekedését különleges, „tapintható és hangos" tájékoztató rendszerek segítik majd. Könnyebb lesz tájékozódni és közlekedni is. Ezek a rendszerek többek között megmutatják majd a mozgólépcsők haladási irányát illetve az érkező szerelvények ajtajának helyét.

A beruházás nyomán minden állomás környezete megújul, az új metróvonal átalakítja Budapest életét. A 4-es metró tisztább levegőt, csökkenő forgalmat hoz a felszínen és gyorsabb, csendesebb, biztonságosabb közlekedést a felszín alatt.

Vonalalagutak

Két különálló, egyvágányú alagútból álló alagútpár 7,34 km hosszú (beleértve a kapcsolódó műtárgyakat – összekötő alagutakat, szellőző alagutakat, vonali szellőző műtárgyat, kihúzó fordító alagutat és műtárgyat, valamint a vágánykapcsolati műtárgyat), az alagút belső átmérője 5,2 méter.

Vágányépítés

Az új metróban 1435 mm nyomtávolságú, 54-es rendszerű vágányok lesznek. Az alagútban 15500 vm hosszú harmadik sínes vágány, 14 csoport kitérő és 1 átszelési kitérő épül. A járműtelepen harmadik sínes vágányból 1632 vm épül kültéren, 19 csoport kitérővel és 2472 vm épül épületen belül. Ezen kívül 1280 vm kiszolgáló vágány (harmadik sín nélkül) épül 11 csoport kitérővel, valamint 520 vm MÁV összekötő vágány 2 kitérővel.

Állomások belső beépítése

A 10 metróállomás belső beépítése liftekkel (35 db), mozgólépcsőkkel (93 db), szellőzőkkel (60 db), vízködoltó berendezésekkel, világítással, stb., valamint az egyes állomásokhoz közvetlenül kapcsoló felszíni munkákkal együtt történik.

Gördülőállomány

 • 15 db, 79,8 m hosszú vonatszerelvény,
 • a vonat egyterű és 1 szerelvény 4 kocsiból áll,
 • vezető nélküli ATC SIL 3 vonatbefolyásoló rendszerrel működik,
 • 1 vonat befogadóképessége 820 fő, ebből 166 ülőhely,
 • maximális sebessége 80 km/h.

Járműtelep

Járműtelep az Etele tértől délre a Borszék utca és a MÁV között (alapterülete 7,5 ha) található az épületekkel, műhelyekkel az összes üzemi technológiai berendezésekkel és gépekkel. Itt történik a szükséges gépészeti és villamos munkák elvégzése, továbbá a területet kiszolgáló teljes közműhálózat kiépítése és közművek csatlakozásainak az elkészítése.

Rendszerek

 • vontatási energiaellátó rendszer
 • biztosítóberendezés és ATC (automata vonatirányítás)
 • távközlési- és utas-tájékoztatási rendszer
 • biztonsági rendszer
 • EDR rendszer

Kapcsolódó felszíni beruházások ismertetése

Budai oldal

Őrmezői oldal felszíni rendezése

 • Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metróállomás kijárata: A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kijárat közvetlenül kapcsolódó felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, kertészet, stb.) és az ideiglenes autóbusz végállomás létesítése. Továbbá megépítésre kerül a Péterhegyi út a Neszmélyi út – Új Május út közötti szakasza az alatta lévő közműkiváltásokkal együtt.
 • Őrmezői felszíni rendezés: A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői kijáratának térségében felszíni rendezésre kerül sor, mely az út- és járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül kiterjed a BKV és Volán autóbusz végállomások megépítésére felvételi épülettel együtt, továbbá egy 1500 férőhelyes felszíni P+R parkoló megvalósítására.
 • M1-M7 autópálya csomópont: A Kelenföld pu. metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait biztosító, különszintű közúthálózat valósul meg. A csomópont egyrészt biztosítja a metró közúti- és közösségi megközelíthetőségét, másrészt további fejlődési lehetőséget biztosít az „intermodális" csomópont további fejlesztéséhez.

Pesti oldal

Fővám tér – Vámház körút felszíni rendezése

 • Gyalogos aluljáró: A Fővám téri állomás megközelíthetősége az átépítésre kerülő gyalogos aluljárón keresztül biztosított. Az aluljáró biztosít kapcsolatot a metrókijárat, a felszín, a 2-es villamos peronjai, valamint a tér másik oldala között. Az aluljáróban az utasforgalmi tereken kívül üzemi helyiségek is telepítésre kerültek.
 • 2-es villamos: A 2-es villamos magassági vonalvezetése az eredeti állapothoz képest mélyült, így a keretalagút, U keret hossza módosult. Átépítésre került a villamos pályaszerkezet a hozzá tartozó járulékos munkákkal (felsővezeték, jelző, stb.) a Havas utca és a Közraktár utca között.
 • Felső rakpart rendezése: A 2-es villamos nyomvonalának mélyítése lehetővé teszi a Budapesti Corvinus Egyetem előtti felső rakparti terület rendezését, gyalogos felület kialakítását, fasorok telepítését. Ugyancsak itt került kialakításra a 83-as troli forgalmi sávja megállóval, valamint a metróállomásból felérkező lift felszíni épülete is.

 • Fővám tér felszíni rendezése: A metróberuházás miatt igénybevett munkaterületek végső felszíni rendezésével a Fővám tér burkolt, városias tér illetve fás ligetes térként került kialakításra. A tervezési határok között kerékpárút is létesült.
 • Vámház körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési munkák: A Szabadság hídról leérkező út- és villamos pálya rekonstrukcióra, átépítésre került a Kálvin téri tervezési határig. Kialakításra került irányonként 1-1 forgalmi sáv, parkolósáv díszburkolatú járdával, fasorokkal. A tervezési határok között rekonstrukcióra került a közműhálózat, beleértve a felszíni közvilágítást is, kétoldali kerékpársáv is létesült.

Kálvin tér és Múzeum körút felszíni rendezése

 • Gyalogos aluljáró: A Kálvin téri állomás megépítése szükségessé teszi a meglévő aluljáró részbeni elbontását, s megváltozott szintviszonyoknak megfelelően az aluljáró kijáratok átépítését.
 • Kálvin tér felszíni rendezése, villamos vágányépítési munkák: A tér a Vámház körúti és a Múzeum körúti tervezési határok között „faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya létesült, középperonos kialakítással. Ugyancsak átépültek a közúti forgalmi sávok, a kerékpárút létesítésére is sor került.

Rákóczi téri mélygarázs építése

A Rákóczi téri metróállomás kialakítása lehetőséget ad, hogy annak térszínalatti részéhez csatlakozó teremgarázs, mélygarázs létesüljön. Ez a műtárgy csatlakoztatható a más beruházás keretében épülő további mélygarázsegységhez. A műtárgy le és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz.

Baross tér felszíni rendezése

A 2007-ben átadott K-Ny-i metróállomás 2. kijáratához kapcsolódva a gyalogos aluljáró K-i oldala épült át, ehhez fog csatlakozni ezen munkák keretében a tér teljes körű –„faltól-falig" – felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épül a 2-es metróvonal és a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és megvalósulnak a leszíni rendezési munkák is.

A beruházást megelőző, „előrehozott" Kapcsolódó felszíni beruházások

A megelőzően megvalósult munkák eredményeként a 4. sz. metróvonal kivitelezése során elkerülhető volt a már megépült korszerű térfelszínek újbóli megbontása, illetve átalakítása. A vonal építése során felszíni forgalom, a közösségi közlekedés jelentősebb akadályoztatása nélkül bonyolódott le.

A1. ütem:Budai oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák

 • Bartók Béla út felszíni rendezése: A Bartók Béla út Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti tervezési határok között „faltól falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya is létesült.
 • Móricz Zsigmond körtér Bartók Béla úti csomópont: A Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út csomópontjában a tervezési határok között a felszín, metróállomást érintő terület kivételével „faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya is létesült, a 6-os villamos fejvégállomása teljes körű átépítésre került, valamint összekötésre került a 61-es és a 47-es villamosok pályája is.A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden kapcsolódó szakágának munkáival együtt.

A2. ütem:Pesti oldali műtárgyépítése- és felszíni rendezési munkák

A 2-es metró metróvonal Baross téri állomásának második kijárata a mélyállomás átalakításával, valamint egy új, lejtakna műtárgy megépítésével valósult meg a Keleti pu. érkezési oldalán. A megépítés eredményeként a 4-es metróvonal megvalósítása során biztosítható volt a 2-es metróvonal folyamatos üzeme, mivel a két állomás kapcsolatának építésekor az 1. sz. kijáratot el kellett bontani.

A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

A jelenleg épülő, Kelenföldet a Baross térrel, azaz a dél-budai szegmenst az észak-pestivel összekötő, a belvárost tehermentesítő 10 állomásból áll első szakasz összköltségvetése 452 milliárd forint, amely már tartalmazza a jelenleg ismert összes kockázaton túl az elmúlt évek inflációját, benne vannak a kapcsolódó felszíni beruházások, a járműtelep és a szerelvények, illetve ez már tartalmazza az európai uniós tartalékkereteket is.

A projekt Kohéziós Alap támogatási kérelme erre az első szakaszra vonatkozott. Az elszámolható projektköltség az akkor 353 milliárd forintos összköltségvetésből 292 milliárd forint volt, tekintve, hogy a támogatás csak a 2006. december 20. utáni kifizetésekre vonatkozhat. A támogatási kérelemben maximálisan 224 milliárd forintot kért a kedvezményezett Főváros az Európai Uniótól.

A maximálisan remélt összeg végül néhány 2004-es és 2005-ös szerződés összegével csökkent. Ezek a szerződések is a hatályos magyar jogszabályok betartása mellett, a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően köttettek, de nem feleltek meg maradéktalanul az EU versenyjogi kívánalmainak. Végül 180,8 milliárd forint európai uniós támogatást kapott a 4-es metró első szakaszának építése, ami azt jelenti, hogy az épülő négyes metróvonal több mint felét az EU fogja finanszírozni, ami – bár nem a maximálisan remélt összeg – hatalmas mérföldkő Budapest életében.

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata
Közreműködő szervezet: KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt
Beruházó:  BKVZrt DBR Metró Projektigazgatóság

Finanszírozási arány: 79-21% (Magyar Állam – Fővárosi Önkormányzat)
Az I. szakasz összköltségvetése: 452 milliárd forint (amely már tartalmazza a jelenleg ismert összes kockázat maximális összegét)
KÖZOP támogatás összege: 210,7 Mrd Ft
Ebből Kohéziós Alap: 180,8 Mrd Ft