Tervezett Közterületi Munkák

TKM RENDSZER

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Budapest Közút Minőség-ellenőrzési osztálya interneten elérhető egyeztetési fórumot biztosít az érintettek számára a főváros közúti közlekedéssel érintett közterületein tervezett különféle tevékenységek (pl. közműfejlesztések, útfelújítások, sport- és kulturális rendezvények) követésére. A cél a városi közlekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatások csökkentése, valamint a feladatok időbeli és térbeli összehangolása.

A tervezett tevékenységeket a bejelentők rögzítik a TKM rendszerben, megadva a tervezett területfoglalás helyét, célját és várható időtartamát. Az éves tervben megfogalmazott tevékenységeket az év elején kell rögzíteni, de az évközi új igények/módosulások is regisztrálandók a tárgyhónapot megelőző hónap 20-ig. Ezt követően már csak a következő hónapra lehet új eseményeket felvinni. Indokolt esetben, 20-a után tárgyhóra csak TKM koordinátori segítséggel lehetséges új tevékenységek rögzítése.

A tervezett tevékenységnek a már rendszerben lévő foglalásokkal keletkezett esetleges idő vagy térbeni ütközéseit az újonnan bejelentő szervezetnek kell a korábbi bejelentővel egyeztetnie, feloldania, és a megállapodás eredményét a rendszerben rögzítenie.

Az adatrögzítés során a rendszer TKM azonosító számot ad, melyet a bejelentőnek szerepeltetnie kell a BKK KKD által kiadott munkakezdési hozzájáruláson.

 

A TKM RENDSZER HASZNÁLATA

Új felhasználók esetében először egy regisztrációra van szükség. Ehhez a tkm.budapest@budapestkozut.hu e-mail címre a következő adatokat küldjék el:

  • Cég neve, székhelyének címe, adószáma
  • Cég kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszáma

Ezen adatok alapján regisztráljuk Önöket a rendszerben, majd egy válasz e-mailben elküldjük a belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.

A TKM rendszer a https://tkm.bkk-kozut.hu oldalon érhető el, ajánlott böngészö a Mozilla Firefox.

 

A rendszer használatát bemutató segédletek:

 

KAPCSOLAT

TKM koordinátor: Dobák István

E-mail: tkm.budapest@budapestkozut.hu

Telefon: +36-70-931-4416