Formai és tartalmi követelmények

a várakozási övezetek forgalomtechnikai állapottervére vonatkozóan

 

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló, 30/2010. (VI. 4.) számú Főv. Kgy. rendelet szerint a parkolás-üzemeltető köteles a várakozási övezetek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni, amelynek formai követelményei a következők:

  • Tervdokumentáció példányszáma:
  • 2 db (+ megbízói igény) papír alapon,
  • 1 pld. digitális (.pdf) formátumban,
  • 1 pld. digitális-szerkeszthető (.dwg) formátumban
  • Rajzi munkarész:

o   Méretarány: M=1:500

o   Jelkulccsal megkülönböztetetten kell feltüntetni:

  • a parkolás-üzemeletető üzemeltetése alá tartozó útburkolati jeleket (várakozás határát jelző útburkolati jeleket),
  • a parkolás-üzemeltető üzemeltetése alá tartozó parkolással kapcsolatos forgalomtechnikai eszközöket [„Várakozási övezet (zóna)" jelzőtáblák a hozzá tartozó kiegészítő táblákkal, „Várakozási övezet (zóna) vége" jelzőtáblák, „Várakozóhely" jelzőtáblák a hozzá tartozó kiegészítő táblákkal],
  • az ideiglenes forgalmi rendhez tartozó útburkolati jeleket, jelzőtáblákat.

o   A forgalmi rendet jelző közúti jelzéseket teljes körűen (nem csak a várakozási rendre vonatkozóan) kell ábrázolni.

  • Szöveges munkarész:

o   Utcajegyzék a várakozóhelyekről: A műszaki leírás mellékleteként utcajegyzéket kell készíteni az állandó jelleggel igénybe vehető, az időszakos jelleggel igénybe vehető (pl. rakodási terület, kizárólagos használatú várakozóhely), valamint mozgáskorlátozott várakozóhelyek számáról.

o   Hibajegyzék: Az állapottervet készítő által hiányzónak vélt – a meglévő forgalmi rendhez kapcsolódó – közúti jelzésekről hibajegyzéket kell készíteni, amelyet a rajzi munkarészen is fel lehet tüntetni.

o   Diszpozíciós javaslatok: A műszaki leírás mellékleteként lehetőség van diszpozíciós javaslatok tételére, amelyekre kezelői állásfoglalás kérhető. A diszpozíciós javaslatokat az állapotterv rajzi munkarésze nem tartalmazhatja, azokra vonatkozóan külön eljárás keretében kérhető forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás.